Maria & Sepp Muster

Maria & Sepp Muster

כשמגיעים למחזור סטיריה הנוף והאוויר משנים פניהם בצורה דרמטית - לא עוד שטחיה הפתוחים והשטוחים של אוסטריה. גבעות גבעות של הרים פתלתלים מכסים את המחוז הזה שבגבולו הדרומי פוגש את סלובניה וברור כי הוא מקום אחר משאר הארץ. 

ספ ומריה מוסטר המשיכו את דרכיהם של הוריו וירשו את היקב בשנת 2000. האדמה העשירה של חימר סלעי ואבן צור טופלה במסירות במשך עשורים קודם אבל משהזוג לקח לידיו את המושכות הם הנפיקו באופן רשמי את אישור הדמטר לחקלאות ביודינאמית. גיל הגפנים נע מ- 15 ועד 35 והיקב מייצר כתריסר סוגים של יין שעשו לעצמם שם בינלאומי בזכות קפדנות וחדות מועררי השתאות. או כמו שספ אומר "החיפוש אחרי עוד ועוד של פחות ופחות"

  • יקב מוסטר, לויצ'אך, סטיריה, אוסטריה
  • ספ ומריה מייצרים כ- 50 אלף בקבוקים בשנה
  • יינות שמגלמים בהתשאות כמה המעט והדיוק נותנים הכל ואינסוף

היינות של ספ ומריה מוסטר