Irakli Shubitidze

Irakli Shubitidze

ב- 2018, אחרי חמש שנים של ניסוי, קריאה, למידה ושאלה, אירקלי חלק את היין הראשון שלו עם העולם. הבחור הצעיר, נגר במקצועו, הוא איש ביישן עם עיניים מחייכות וזקנקן בצבע גזר שרצה להכין יין כפי שזכר מילדותו. אירקלי גדל באבחזיה, מחוז שגאורגים רבים גורשו ממנו במלחמה ב- 1992. עכשיו הוא פועל ועוד בכפר בו גדלה אמו, מתוך ניסיון לחזור ולעשות את היין שזכר את סבו עושה באבחזיה.

כמו רוב היצרנים הצעירים, הוא מחלק את זמנו בין חייו ועבודתו בעיר לבין סופי שבוע ועונות בציר וגיזום בכפר. שם המשפחה שלו בתוכה מתחבאת המילה שובי - חץ וקשת - מדלה את השתייכותו לשושלת של לוחמים אבחזית וממנה גזרנו יחד את שם היין. גם איור התוית נעשה במיוחד לביקבוק הראשון על ידי ליהי ארליך, חברה שלנו והמעצבת של עסיס.

היינות שהוא עושה הם קלאסיים למחוז אימרטי המערבי, יינות בהשרייה "קצרה" ביחס למסורת הגאורגית של שלושה חודשים בלבד, מזנים ילידיים למחוז.

  • אירקלי שוביטידזה, חאבי, אימרטי, גאורגיה
  • אירקלי מייצר 2000 בקבוקים בשנה
  •  ייננות מסורתית ונקיים - אופי פרא של הרי הקווקז וזנים קלאסיים למחוז אימרטי

 

 

היינות של אירקלי שוביטיזדה

לצערנו לא נמצאו מוצרים בקולקציה